عکسی از دوران نوجوانی صادق هدایت


" صادق هدایت " نشسته سمت راست


زندگینامه صادق هدایت را هم میتوانید در اینجا مطالعه کنید

هیچ نظری موجود نیست: