احمدی نژاد ، بیلاخ خامنه ای به ملت ایران - کاری از نیک آهنگسد علی ، صدام هم زیاد از این بیلاخها به مردمش نشان میداد ولی سرانجام تمام آن بیلاخها نثار خودش شد !

هیچ نظری موجود نیست: