عکس مردمی که به دکتر مصدق خیانت کردند .


اینان همان مردمی هستند که صبح 28 مرداد 1332 با شعار درود بر مصدق به جلوی درب منزل ایشان رفتند و بعد از ظهر با شعار مرگ بر مصدق قصد جانش را کردند ...

هیچ نظری موجود نیست: