عاقبت سگهای فرمانبر دیکتاتورها

وبلاگ رهایی - بولندی ( Blondi ) یکی از سگهای مورد علاقه هیتلر بوده که به صورت هدیه به او داده می شود . هیتلر بلوندی را نسبت به سگهای دیگرش بیشتر دوست داشته و بیشتر جا ها با او بوده که حتی به او اجازه می داده که بر روی تختش بخوابد . در اوائل سال ۱۹۴۵ هیتلر بولندی را با خودش به یکی از پناهگاهایش می برد . چون اواخر جنگ جهانی دوم هیتلر در حال شکست بوده به او تعدادی قرص خودکشی داده می شود که در مواقع ضروری استفاده کند . او این قرصها را به بلوندی میدهد تا تاثیر این قرصها روی او آزمایش کند و دهان بولندی را با زور باز و قرص ها را توی دهانش خورد می کنند و بعد سگ می میرد .و همچنین یاران هیتلر دیگر سگهایی که با بولندی در پناهگاه بودند را می کشند. نازی ها در تبلیغاتشان همیشه هیتلر را به عنوان شخصی که دوستدار حیوانات بود معرفی می کردند. به همین خاطر همیشه هیتلررا با عکس سگهایش نشان می دادند. این داستان واقعی برای آنهایی هست که پاچه خواری دیکتاتورها را میکنند و سر تعظیم مقابلشان فرود می آورند از جمله پاچه خوارهای کشورمان و می تواند درست عبرتی برای آنها باشد .


هیچ نظری موجود نیست: