12 عکس کمتر دیده شده از دکتر محمد مصدق


عکس دکتر محمد مصدق در روزهای پایانی عمر - روستای احمد آباد


تصویری نقاشی شده از دکتر محمد مصدق


عکس دکتر محمد مصدق در دوران نخست وزیری


عکس دکتر محمد مصدق در اواخر عمرش در روستای احمد آباد


عکس دکتر محمد مصدق در دوران جوانی و در زمانیکه والی استان فارس بود


عکس دکتر محمد مصدق در حال سخنرانی برای مردم و طرفدارانش در جلوی سردر مجلس شورای ملی

عکس دکتر محمد مصدق در دوران تبعید و دست خط ایشان


عکس دکتر محمد مصدق در حال محاکمه در دادگاه نظامی ( بیدادگاه ) بعد از کودتای 28 مرداد 1332


عکس استاد دهخدا در حال عیادت از دکتر محمد مصدق

عکس دکتر محمد مصدق و دکتر فاطمی ( وزیر امور خارجه ) در مقر سازمان ملل


عکس دکتر محمد مصدق در بستر بیماری - بعد از کودتای 28 مرداد 1332


عکس ادای احترام آیت الله طالقانی به مزار دکتر محمد مصدق در اسفند 57

هیچ نظری موجود نیست: