چطور لباس شخصی ها باعث مرگ هاله سحابی شدند ؟ ( مصاحبه جـــرس )


جرس : فريدون سحابی برادر مهندس عزت الله سحابی و عموی هاله در گفتگوی با جرس حوادث مراسم تشييع و تدفين و چگونگی به شهادت رسيدن هاله سحابی را تشريح می کند. او صراحتا تاکيد ميکند که علت فوت خانم سحابی ضرب و شتم نيروهای امنيتی و ايجاد تشنج در مراسم خاکسپاری مرحوم سحابی بوده است که به ايست قلبی و درگذشت خانم هاله سحابی منجر شده است. فريدون سحابی خود از نزديک شاهد هجوم تعداد زياد نيروهای لباس شخصی و امنيتی به سوی مردم عزادار بوده او می گويد نيروی انتظامی خود از عواملی بود که مردم را کتک می زد.

فريدون سحابی از بازداشت بيش از سی نفر مشايعت کنندگان پيکر مرحوم سحابی خبر داد. گفتگوی جرس با فريدون سحابی را بخوانيد:

خبر دقيق درباره علت فوت هاله سحابی چه بوده است؟
علت فوت ضربه ای است که به شکم و سينه ايشان زده اند و ايست قلبی.

سايت های حکومتی مدعی شدند که ضرب و شتمی صورت نگرفته است شما در مراسم چه ديديد؟
ضرب و شتم در منتهای درجه صورت گرفت و در منتهای درجه سخت گيری ، بی رحمی، بی معرفتی و نامردی صورت گرفت. و بعد او را به بيمارستان منتقل کردند.

چه کسانی ايشان را بيمارستان بردند؟
دکتر پيمان با هاله خانم بود که گويا بازداشت شده اند. اما من اطلاع دقيقی الان ندارم.

چطور اين اتفاق افتاد؟
شما نمی دانيد آنجا چه خبر بود. شايد حدود سی نفر را دستگير کردند و نيروهای انتظامی، لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها مردم را ضرب و شتم شديد می کردند. آن وقتی که برخورد صورت گرفت با آن افسری که ايشان را زده بود ،هاله خانم بر زمين افتاد.

افسر نيروی انتظامی ايشان را زد يا لباس شخصی ها بودند؟
يک نفر از نيروهای امنيتی که کاملا شناخته شده است. هاله خانم را زده و در عکس هايی که مردم گرفتند نشان داده شده است .

مردم عکس گرفتند؟
مردم از اين صحنه عکس گرفتند و يکی از اطلاعاتی ها ايشان را به شدت کتک زد و به گونه ای که وقتی افتادند ديگر بلند نشدند. البته چند نفر ديگر هم همراه هاله خانم بودند که آن خانمها را هم ضرب و شتم شدند الان اين خانمها در خانه افتاده اند.

چند نفر بازداشت شدند؟
حدود سی نفر بازداشت شدند. همه هم با ضرب و شتم شديد بازداشت شدند.

آقای سحابی علت برخورد نيروهای امنيتی چه بود ، مراسم که طبق خواست امنيتی ها يک ساعت زودتر شروع شد. دليل اين حمله چه بود؟
من خجالت می کشم جواب شما را بدهم . هاله طفلک عکسی از پدرش را بر سينه گرفته بود . مامور امنيتی اين عکس را گرفته و پاره کرد و بعد با مشت و لگد بر سينه و پهلوی هاله زد و بعد هاله افتاد و اصلا بلند نشد.

ماموران امنيتی خواسته بودند که مراسم ساعت هفت صبح برگزار شود؟
اصلا خودشان آنجا بودند ما مشغول غسل بوديم که خودشان با ما آمدند ، ساعت هفت و نيم کارمان تمام شد و بيرون آمديم و هنوز ساعت هشت نشده بود. که آمديم بيرون.

بعد از درگيری ماموران امنيتی با پيکر مرحوم سحابی چه کردند؟
بسيار وضع موهنی بود. در مقابل چشم حيرت زده مردم و خانواده پيکر مرحوم سحابی را پرتاب کردند در وانت، اين طوری با پيکر مرحوم سحابی برخورد کردند و ما نمی دانيم بعدا و در غيبت ما چه برخوردی کردند . نگذاشتند نماز بخوانيم اصلا نماز خوانده نشد. اصلا ما را به قبرستان راه ندادند. آقای منتظری قرار بود نماز را بخوانند ولی اجازه ندادند. اجازه به چه چيز می دادند که به نماز بدهند. با همه حاضران با خشونت و وحشيانه رفتار می کردند. مثلا يک خانمی گريه شديد می کرد، خواهر خود من ، ايشان را چنان زدند که بين بوته های کنار کوچه پرت شد. چنان با مشت و لگد مردم را می زدند آن هم نه يک نفر، ده نفر می افتادند به يک نفر و مردم را مضروب ميکردند . با اين وضعی که می زدند جان سالم به راحتی کسی به در نمی برد اما اين اتفاقات چنان سريع افتاد که همه بهت زده بوديم.

از وسايل خاصی هم مثل پنجه بوکس يا چوب استفاده می کردند؟
وقتی ده نفر بريزند سر يک نفر نيازی به پنجه بوکس نيست هر کدام يک اشاره کنند کارش تمام است . تعداد آقايان اطلاعاتی و امنيتی از تعداد آدمهايی که برای تشييع آمده بودند بيشتر بود. هر يک نفر عزادار سه نفرامنيتی مواظبش بود.

نيروی انتظامی برای آرام کردن شرايط دخالتی نمی کرد؟
نيروهای امنيتی و انتظامی و لباس شخصی ها همه از حمله کنندگان به مردم بودند، نيروی انتظامی هم از عواملی بود که مردم را می زدند.

جمعيت حاضر تقريبا چند نفر بودند؟
تشييع شلوغی بود با اينکه جلوی مردم را گرفته بودند، يک عده می خواستند بروند در داخل قبرستان که در را می بستند و مواظب بودند کسی وارد نشود و مردم را می زدند.

شعارهايی هم در مراسم داده شد؟
نه فقط صلوات می فرستادند و لااله الا الله می گفتند خدا گواه است، يک کلام شعار کسی نداد. انشالله مردمی که ناظر بودند اين قضيه را کاملا روشن می کنند.

سايت تابناک و رجانيوز گفته اند که نيروهای مشکوکی بوده اند و هاله خانم ايست قلبی کرده است؟
نيروی انتظامی در ضرب و شتم مردم به شدت دخالت داشت، آنهايی که ديدند هاله را چه طور زدند می گفتند که يک افسر نيروی انتظامی بوده و عده ای هم می گفتند اطلاعاتی بوده است. من پنجاه سال دارم اما تاکنون چنين زدو خوردهای خونينی را نديده بودم. من نه سياسی بودم و نه مثل اخوی (مهندس عزت الله سحابی) در ميانه ميدان نبودم ولی چه زمان ساواک و چه الان بوده ام اما هرگز چنين چيزی نديديم . چنين ضرب و شتمی و برخوردی با مردم نديده بودم.هیچ نظری موجود نیست: