عکس تاریخی پاره شدن کفن آیت الله خمینی


جسد آدم توسط کوسه خورده بشه بهتر از اینه که اینجوری گور به گور بشه !هیچ نظری موجود نیست: