چرا تجاوزهای (جنسی) گروهی در جمهوری اسلامی افزایش یافته است ؟


چون در دین اسلام ثواب عبادت کردن بصورت گروهی ، چندین برابر ثواب عبادت کردن بصورت انفرادی ست !
هیچ نظری موجود نیست: