صدا و سیما جمهوری اسلامی , ماشین شستشوی مغزیهم ميهنان عزيز تماشاى تلويزيون جمهورى اسلامى و گوش فرا دادن به راديوى آن باعث كد گزارى در مغز شما ميگردد بطوريكه ناخواسته و ناخودآگاه افكارتان مورد كنترل قرار گرفته گرايش به اعمالى كه سردمداران حكومت اسلامى برايتان برنامه ريزى كرده اند پيدا مى كنيد اين عمليات كد گزارى در ذهن و روان مردم را شستشوى مغزى توسط ديدن و شنيدن مى نامند.

سالها پيش بود كه در آمريكا در يك فروشگاه بزرگ كه روزانه اقلام فراوانى از آن به سرقت مى رفت دكتر روانشناسى دست به يك آزمايش مهيج زد بطوريكه با ضبط صداى خود بر روى موسيقى در حال پخش در فروشگاه ( گوش انسان قادر به شنيدن فركانسهايى با طول موج بالا يا پائين نمى باشد) آنهم با طول موج كوتاه، شروع به نصايح اخلاقى نمود كه " دزدى كار بديست، شرافت اخلاقى را لكه دار ميكند، پاك زندگى كنيد، امانت دار باشيد......و نظاير آن . البته هيچكدام از مشتريان فروشگاه نمى توانست صداى ضبط شده بر روى موسيقى در حال پخش را بشنود اما نتيجه كار شگفت انگيز بود چرا كه آمار دزدى را به صفر رساند. اين آزمايش بخوبى نشان ميداد كه چگونه ميتوان در ذهن و ضمير افراد كد گزارى نمود.

همچنين سالهاست كه از ممنوع شدن تبليغات بوسيله كد گزارى از طريق تصوير در آمريكا و اروپا مى گذرد. براى مثال شما در يك كليپ ويدئو مى ديديد كه در يك اطاق دستگاه تلفنى در حال زنگ زدن است كه در همين لحظه خانمى درب اطاق را باز مى كند و به سمت تلفن مى آيد و گوشى را بر مى دارد. اين همه آن چيزى بود كه مى توانستيد مشاهده كنيد در حالى كه پيش از آنكه او گوشى تلفن را بردارد در يك هزارم ثانيه يا يك فريم فيلم تصوير مك دونالد را پخش مى كردند .

واضح است كه هيچ كس قادر به ديدن اين تصوير نبود اما نتيجه كار فروش ميليونى مك دونالد در آمريكا و اروپا بود كه البته همانطور كه پيشتر اشاره شد اين نوع تبليغات در آمريكا و اروپا كاملا ممنوع و غير قانونى شناخته مى شود اما بر اساس اطلاعات كاملا موثق هم اينك جمهورى اسلامى با كد گزارى در صدا و تصوير در حال بمباران كردن اذهان عمومى است. از جمله صداهاى يافته شده اى كه با طول موجهاى گوناگون پخش مى كنند مى توان به اينها اشاره كرد " الله و خامنه اى" "خامنه اى مرد خدا" "خامنه اى مقدس است" "اعتراض نكنيد" " جمهورى اسلامى ابديست"و غيره .

و نيز از جمله تصاوير يافت شده اى كه در يك هزارم ثانيه پخش مى كنند مى توان به اينها اشاره كرد " تصوير آرم حكومت" "تصوير خامنه اى و آرم الله " " تصوير قرآن وخامنه اى " و نيز كدهاى نوشتارى مانند " ملت خادم رهبرى " هم ميهنان عزيز شما مى توانيد با دوستانى كه تجهيزات استوديويى و يا نرم افزارها ى صوتى وتصويرى در اختيار دارند خود اين اقدام رژيم را شاهد باشيد .

لذا تحريم راديو و تلويزيون جمهورى اسلامى از ضروريات سلامت روحى جامعه بشمار مى رود.

هیچ نظری موجود نیست: