عکسی از ماشین جنگی هیتلر در اواخر جنگ جهانی دوماگر ارتش آلمان نازی 3 سال در لنینگراد گرفتار نمیشد و اگر آمریکا به کمک متفقین نمی آمد هیتلر میتوانست این ماشین جنگی را به تولید انبوه برساند و سرنوشت جنگ جهانی دوم را به نفع خودش تغییر بدهد . ( البته تا آن زمان به بمب اتم هم دست یافته بود )

هیچ نظری موجود نیست: