آموزش مقابله با تفنگ ساچمه اي


ارتش سبز آزادی بخش ایران : تفنگ ساچمه اي تفنگي است که گلوله ساچمه ای یا پلاستيکي پرتاب مي کند:


اين نمونه تفنگ قادر هست که به طور ناگهاني چند صد گلوله ساچمه ای یا پلاستيکي پرتاب کند،


روش هاي مقابله با تفنگ ساچمه اي:

بهترين راه تن کردن لباس هاي کلفت هست مثل: شلوار کتان يا لي يا پيراهن لي. حتي اگر مي توانيد کاپشن به تن کنيد چون اين گلوله ها اگر از راه دور شليک شوند در بدن فرو نمي روند، ولي اگر از فاصله نزديک شليک شوند و لباس ما نازک باشد در بدن فرو مي روند.
کار دوم که بايد انجام بدهيد محافظت از چشمانتان در مقابل اين گلوله ها است. چون اين تفنگ خيلي راحت چشمها را کور مي کند. ولي اگر باهاش زخمي شديد مشکلي نداره و زود جاي گلوله هاش خوب ميشه و خود گلوله ها را هم ميشه بيرون آورد. پس فقط از چشمانتان محافظت کنيد و سعي کنيد پشتتان را به تير انداز کنيد و از منطقه فرار کنيد و دستتان را کامل روي چشمانتان قرار دهيد.

هیچ نظری موجود نیست: