دعوای شما با مجاهدین خلق بخاطر پول است الکی دم از حقوق بشر و دموکراسی نزنید .این روزها سایت بالاترین پر شده است از لینک های ضد مجاهدین خلق که مطمئنن این جریان نمیتواند کار سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشد چرا که رژیم هر چقدر هم بیسواد باشد دیگر بعد از 30 سال کار اطلاعاتی ، فرق جنگ رسانه ای با جنگ پرتاب گوجه و تخم مرغ و سیب زمینی را میداند و نمیاید با این بچه بازی ها زمینه تبلیغ و مظلوم نمایی سازمان مجاهدین خلق را فراهم نماید .

خب جریان این جنگ حال بهم زن بین مجاهدین خلق و اپوزیسیون خارج کشور چیست ؟ پول است ! بله همه این نبرد بچه گانه سایبری فقط و فقط بخاطر پول است چرا که لابی های مجاهدین خلق تلاش میکنند تا نام این سازمان را از لیست گروه های تروریستی اروپا و آمریکا خارج کنند ( که در این زمینه هم به نتایجی رسیده اند ) و اگر این اتفاق بیافتد قسمت عمده ای از کمک نقدی آمریکا و اروپا که تا دیروز صرف کمک به سایر گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی میشد از فردا نصیب مجاهدین خلق خواهد شد ، چرا که این سازمان ، منسجم ترین و تشکیلاتی ترین اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران است که همیشه هم موی دماغ رژیم بوده است و اهدافش هم براندازانه است نه اصلاح طلبانه ( هر چند پایگاه اجتماعی قابل توجهی ندارد ولی همینکه میتواند اهرم فشاری بر علیه جمهوری اسلامی باشد از نظر سیاستمداران غربی کافیست ) .

پس کسانیکه چپ و راست لینک برعلیه مجاهدین خلق میفرستند هدفشان چیست ؟ اینها هدفشان این است که به سیاستمداران اروپایی و آمریکایی بگویند که مجاهدین خلق در ایران هیچ پایگاه اجتماعی ندارند ولی ما خیلی پایگاه اجتماعی داریم ! ما سبز اللهی ها و سلطنت طلبان و اصلاحات چی ها خیلی دموکرات و طرفدار حقوق بشر هستیم ولی اینها نیستند . ما این هستیم اونها اون هستند ، اونها این هستند و ما اون هستیم ! پس لطفا اینها رو از لیست سازمانهای تروریستی خارج نکنید وگرنه ما بیچاره میشیم ! چرا که این سازمان تا تمام کمکهای نقدی ای رو که شما به ما میکنید ، بسمت خودش هدایت نکنه دست بردار نیست و اگر این اتفاق بیافته ما باید قید سیاست بازی و سرکار گذاشتن مردم رو بزنیم و دوباره بریم بکار خشکشویی و ظرفشوئی و ... بپردازیم که دیگر در شان مانیست . چرا که شغل ما تا دیروز شغل اپوزیسونی بوده ( سرکار گذاشتن مردم ایران برای براندازی رژیم و مصالحه مخفیانه با رژیم برای برنیاندازی رژیم ! ) نمیشه از فردا بریم به اون کارهای دون پایه بپردازیم ، آخه در و همسایه چی میگن ؟ پس خواهش میکنیم این سازمان مجاهدین خلق رو از لیست گروههای تروریسیتی خارج نکنید وگرنه اوضاع ما قمر در عقرب میشه ! میفهمید یا باز میخواهید فله ای لینک های ضد مجاهدین خلق توی بالاترین بفرستیم و حال خوانندگان این سایت رو بهم بزنیم ؟!


هیچ نظری موجود نیست: