چگونه خاطره نویسی کنیم ؟


وبلاگ خاکستر سوزان - آنچه‌ باید در خاطره نویسی رعایت‌ شود:

1ـ تا حد ممکن‌ نوشته‌ روان‌ و ساده‌ باشد و از بکار بردن‌ جملات‌ و کلمات‌ سنگین‌ پرهیز شود. بگذارید هر چه‌ به‌ ذهنتان‌ می‌رسد بر صفحه ‌کاغذ نقش‌ بندد.

2ـ به‌ هیچ‌ وجه‌ سعی‌ نکنید ادای‌ نویسندگان‌ بزرگ‌ و رمان‌ نویسها را در بیاورید. الگو برداری‌ و فراگیری‌ تکنیک‌، فنون‌ نگارش‌ از بزرگان‌ ادب‌ امری‌ است‌ نکو ، ولی‌ نوشته‌های‌ آنان‌ را جلو چشم‌ قراردادن‌ و برای‌ خاطرات‌ خود دنبال‌ قالب‌ گشتن‌، کار صحیحی‌ نیست‌.

3ـ ترتیب‌ زمانی‌ خاطرات‌، حداقل‌ در حد ماه‌ و یا فصل‌ حفظ‌ گردد و هر ماجرا در جای‌ خود عنوان‌ شود.

4ـ حتی‌الامکان‌ روز و ساعت‌ هر واقعه‌ ذکر شود.

5ـ مکانها و... تا آنجا که ‌ممکن‌ است‌ شرح‌ داده‌ و توصیف‌ شود.

6- از بکار بردن‌ جملات‌ و عبارات‌ شعاری‌ و دهان‌ پرکن‌ پرهیز شود.

7ـ هر خاطره‌ آغاز و پایان‌ مشخصی‌ داشته‌ باشد .آغاز خاطره‌ می‌تواند چگونگی‌ نقش‌ بستن‌ فکر ... باشد و پایان‌ آن ‌نیز عملیات‌ و بازگشت‌ به‌ .. .

8ـ از کلی‌ گویی‌ به‌ شدت‌ پرهیز شود و همه‌ ماجرا به‌ طور کامل‌ و جزءبه‌ جزء بیان‌ شود.

9- حتی‌الامکان‌ از قالب‌ های زیبا برای‌ بیان‌ خاطره‌ا ستفاده‌ نشود، تا خاطره‌ بر اخلاص‌ و نابی‌ خود باقی‌ بماند.

10ـ از بکار بردن‌ توضیحات‌ اضافی‌ که‌ ربطی‌ به‌ ماجرا ندارد و خاطره‌ را از مسیر خود خارج‌ می‌سازد، خودداری‌ شود.

11ـ حالتهای‌ شاد، حزن‌انگیز، هراس‌، ترس‌ و شجاعت‌ به‌ بهترین‌ و واقعی‌ترین‌ وجه‌ و در جای‌ خود بیان‌ شود.

12ـ کلیه‌ وقایع‌ پیش‌ آمده‌ ... شرح‌ داده‌ شود.

13ـ گفته‌های‌ داخل‌ گیومه‌ « » نوشته‌ شود.

هیچ نظری موجود نیست: