حمله لباس شخصی ها به دکتر زهرا رهنورد در 22 بهمنشبکه جنبش راه سبز (جرس): زهرا رهنورد با حمله لباس شخصی ها و نیروهایی با لباس نظامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گزارش کلمه زهرا رهنورد که امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن از میدان صادقیه قصد شرکت در راهپیمایی را داشت با محاصره و حمله نیروهای لباس شخصی مواجه شد.

نیروهای لباس شخصی با باتوم و مشت به دکتر رهنورد حمله کرده و سر و کمر ایشان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

رهنورد بعد از این حادثه با حمایت وکمک مردم و تشکیل حلقه انسانی خودجوش توانست از محاصره خارج شود. بانوی سبز ایران در ماههای گذشته بارها تحت تعقیب مزدوران لباس شخصی و حتی ضرب و جرح قرار گرفته بود.

امروز همچنین به خودروی سید محمد خاتمی و مهدی کروبی حمله شد و کروبی نیز دچار حادثه شد. علی کروبی پسر کروبی نیز بازداشت شد.

محمد رضا خاتمی و همسرش زهرا اشراقی نوه بنیانگذار نظام نیز امروز برای ساعتی بازداشت شدند.

هیچ نظری موجود نیست: