عکس و گزارش کتک خوردن سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه


ساعتی قبل از برگزاری مراسم عده ای از هموطنان برای تظاهرات اعتراضی در جلوی نوفل لوشاتو با پرچم ها و پلاکاردهایشان تجمع کرده بودند و شعار میدادند.

در همین زمان اتوبوس سفیر ایران - مهدی میر ابوطالب - و مهمانانش از راه میرسد و جمعیت معترض شروع به دادن هر چه رساتر شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، می کنند. پلیس در بین تظاهر کنندگان و سفارتی ها حایل می شود که درگیری رخ ندهد ولی سفیر رژیم که از شعارهای ایرانیان عصبانی شده بود به خیال اینکه اینجا نیز خاک ایران است به مثابه پاسداران رژیم به تظاهرکنندگان حمله میکند. پلیس مانع او میشود و این سفیر به سینه پلیسی که او را گرفته از شدت عصبانیت یک مشت میزند. از اینجا به بعد دیگر حال و روز سفیر میگویند بسیار تماشایی بوده است. پلیس ها این سفیر سفیه رژیم را حسابی کتک می زنند و او را بروی زمین می خوابانند که به دستش دستبند بزنند. در همین حین کارکنان سفارت از راه می رسند و با معرفی او به عنوان سفیر، مصونیت دیپلماتیک او را یادآوری شده و این سفیر کتک خورده را از زیر دست و پای پلیس ها بیرون کشیده و با خود به داخل نوفل لوشاتو می برند. حالا اینکه با این قیافه سفیر با چه وضعیتی در میهمانی شرکت کرده باید تماشایی باشد. کاش کسی یک ویدئو از این میهمانی و قیافه دیدنی سفیر ابله رژیم روی فیس می فرستاد.

لازم به یادآوری است که مهدی میرابوطالبی از مهر سال 87 به جانشینی علی آهنی سفیر پیشین رژیم در فرانسه منصوب شد. و قبلا در رژیم جمهوی اسلامی مسئولیتهایی چون قائم مقامی معاونت سیاسی، استانداری خراسان، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابیر، مشاور فنی و مدیر هماهنگی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، كاردار جمهوری اسلامی ایران در پاریس ،سفیر ایران در تركمنستان و مدیر عامل منطقه پارس جنوبی را داشته است.

هیچ نظری موجود نیست: