روش ساخت ایمیل های موقت

داشتن یک ایمیل واحد برای شرایط و افراد مختلف خیلی دردسر آور است برای استفاده های موقتی یا برای ناشناس ماندن از دید سایتهای مختلف استفاده از ایمیلهای موقت که بدون ثبت نام کار راه می اندازند خیلی مفید است نمونه های از این سایت ها

هیچ نظری موجود نیست: