جایز بودن سپوختن در اسلام !شیخ احمد کشمیری نقل کرده است که :

روزی در مجلس " ملا بهادر هامانی " کسب علوم دینی می کردیم و " ملا بهادر " بحث را بر سراین حدیث نبوی برد که :

"النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فليس منی" .ملا بهادر پس از قرائت این حدیث روی به شاگردان کرد و فرمود :ای عالمان آینده از این حدیث برایم بگویید .شیخ جعفر گفت : همانا پیامبر در این حدیث مومنان را به ازدواج خوانده است .شیخ بهادر فرمود : و دیگر ...ملا قاسم که در انتهای اتاق نشسته بود گفت : یا شیخ ! همانا پیامبر ما را از تجرد نهی کرده است .شیخ بهادر ایشان را گفت :

ای فرزندان !... از این حدیث به راحتی مگذرید که فرمانروایی شما روحانیان بر امت اسلام در همین حدیث نهفته است .این حدیث نه فقط از بهر ازدواج آمده است که معنای دقیقش این است :

" همانا گاییدن سنت من است و هر کس از سنت من روی بر گرداند از من نیست " ( نکاح در لغت به معنی گاییدن و سپوختن است ) و شما عالمان خود بهتر می دانید گاییدن چیست .پیامبر اسلام شما را به گاییدن امر کرده پس بدانید گاییدن فقط در ازدواج نیست و همه ی اجزای زندگی مسلمانان را شامل می شود .

ملا قاسم شیخ را گفت : ای شیخ همانا شان نزول این حدیث چیز دیگری است .پس شیخ بهادر با عصبانیت پاسخ داد :

ای ملا قاسم پس از این همه سال نمی دانی شان نزول از برای آیات کریمه است و نه از برای احادیث .پس اگر به دنبال شان نزول هم هستی آن را در اندرونی مادرت جستجو کن .و شیخ ادامه داد :

ای روحانیون بر طبق این حدیث که همه ی راویان بر آن صحه نهاده اند همه ی شما به گاییدن امت اسلام مجازید پس بگایید امت اسلام را تا خدا را از خود شادمان کنید .

و شیخ با صدای بلند خواند :" النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ."***النکاح سنتی راه نبی است / چون که او خواهد همه گاییدنی است/ شیخ هامان گر به توامری دهد/ سر فرود آر و بگو آن کردنی است / امتی کز راه حق بیرون شدند / آن چه به باشد بر آنها ریدنی است

هیچ نظری موجود نیست: