احکام گوز از منظر علماء

سوال : آيا گوزيدن با صداي بلند اشکال دارد؟
جواب: اگر گوزنده قصد اعلام مطلبي به شنونده را داشته باشد شرعا اشکال ندارد ولي مستحب است که با صداي آهسته و در خفا بگوزد تا محلي براي ريا نباشد

سوال: آيا شنيدن صداي گوز ديگران اشکال دارد؟
جواب: شنيدن صداي گوز مرد براي مرد و شنيدن صداي گوز زن براي زن اگر به قصد غنا نباشد جايز است اما احوط آن است که بطور غير مستقيم شنيده شود شنيدن صداي گوز زن توسط شوهرو يا تمام انواع محارمش اشکال ندارد اما بهتر است که هنگام گوزش دست خود را طوري ميان باسن بگذارد که صداي آن کلفت و شبيه صداي گوز مردانه بنظر برسد تا جلب توجه نکند

سوال: آيا گوزيدن در ميان رهنمودهاي مقام عظمي رهبري اشکال ندارد؟
جواب: در صورتي که براي تصديق فرمايشات معظم اله باشد ثواب اخروي نيز دارد

سوال: ارتباط گوز با شقيقه چيست؟
جواب: ارتباط از نوع ثبوتي است پس کساني که کمتر ميگوزند کمتر به عارضه سردرد دچار ميشوند و اين مسئله به شدت صداي آن نيز بستگي دارد که نبايد بيشتر از 120 دسي بل باشد

سوال: حکم افرادي که در توالتهاي عمومي با صداي بلند ميگوزند چيست؟
جواب: اگر بقصد ارعاب ديگران باشد بايد ديه بدهد که در اين مورد بايد به احکام ديه مراجعه شود اما اگر بي اختيار باشد بايد شدت آنرا سنجيد که اگر بيش از 120 دسيبل بود مستوجب قصاص نفس است وگرنه بايد دوشب در کنار رئيس جمهور محبوب بخوابد

سوال: اخيرا عده اي همراه با گوزيدن ، مي چسند . چه حکمي متوجه اين افراد است؟
جواب: جايز نيست موجب آلودگي هوا ميشود

سوال: اگر گوزنده هنگام گوزيدن متوجه شود که اسهال بوده است چه بايد بکند؟
جواب: شورت خود را تعويض کند

سوال: گوزيدن عروس در مراسم خواستگاري چه حکمي دارد؟
جواب: اگر به قصد خودنمائي باشد حرام است اما اگر ميخواهد با اين عمل خواسته اي را به گوش مادر خويش برساند اشکال ندارد اما احوط آن است که آهسته بگوزد

سوال: بنده در زمان تماشاي سخنان رهبر عظيم الشان دائما مي گوزم آيا شرعا مرتکب خلافي شده ام؟
جواب:همانگونه که قبلا گفته شد اگر بقصد تاييد فرمايشات معظم اله باشد ثواب بسيار دارد بنده تاکنون بيش از شصت ميليون بار به اين سوال پاسخ داده ام . نخوردن نخود باعث ترک اين عارضه ميشود

سوال: پدر بنده کارمند بانک بوده اندکه متاسفانه براثر شنيدن گوز دار فاني را وداع گفته اند (هنگامي که يک خانم جوان جهت انجام امور بانکي به ايشان مراجعه ميکند دفترچه حساب آن خانم به زمين مي افتد و وقتي براي برداشتن دفترچه دولا ميشود ميگوزد و چون پدر اينجانب در آن لحظه در حال نوشيدن چاي بوده اند بر اثرشنيدن صداي گوز مي خندند و قند در گلويشان گير کرده بر اثر خفگي مي ميرند) ميخواستم ببينم آيا ديه اي متوجه بازماندگان آن مرحوم هست يا خير؟
جواب: خواهر محترم، اين سوال به روئيت حضرت آيه الله ملا هادي توسي سبزواري رسيد فرمودند خنديدن به صداي گوز ديگران از بدترين اعمال است و ضمنا پدر حضرتعالي بر اثر اصابت گوز دارفاني را وداع نکرده اند بلکه علت وفات خفگي است که جزو پيامدهاي خنده ي ناشي از شنيدن صداي گوز است . پس هيچ ديه اي متوجه شما نمي شود و بلکه اگر گوزنده محترمه شاکي مي شدند اولياي دم ميبايست رضايت ايشان را جلب مي کردند

سوال: عده اي گوز خود را حبس و جهت بي اثر کردن شدت صوت آن ، آنرا به چس تبديل ميکنند. اين عده چه حکمي دارند؟
جواب: جايز نيست موجب آلودگي محيط مي شود

سوال: آيا گوزيدن در استخر جايز است؟
جواب: اگر قلپ هاي آن روي آب بيايد حرام است .مستحب آن است که در کنار ديواره هاي استخر بگوزد

هیچ نظری موجود نیست: