عکس - سید علی چه نـــــاگوارااکثر دیکتاتورها به انواع بیماری های اعصاب و روان مثل اسکیزوفرنی و پارانوئید مبتلا هستند و در دنیایی پر از توهمات دیداری و شنیداری و شکاکیت و بدبینی و ... زندگی میکند . آنها حتی در عالم خواب هم آرامش ندارند و کابوس دسیسه چینی دشمنان ، لحظه ای دیکتاتور ها را رها نمیکند و تنها کاری که این فشارهای روحی و روانی آنها را تخلیه میکند عربده کشی و توهین کردن به منتقدان خارجی و شکنجه و اعدام کردن منتقدان داخلی ست . دیکتاتور ها بیماران اعصاب و روانی هستند که بجای آسایشگاه در کاخ ها نگهداری میشوند و بجای پرستارها، ژنرال ها از ایشان مراقبت میکنند.

هیچ نظری موجود نیست: