تعریف استبداد یا دیکتاتوری چیست ؟استبداد یا دیکتاتوری (به فرانسوی Dictature) نوعی قدرت مداری است که برخی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

در کار نبودن هیچ قانون و یا سنتی که کردار فرمانروا (یا فرمانروایان) را محدود کند و یا آنکه فرمانروا با قدرت نامحدود خود آنها را زیر پا بگذارد.

به دست آوردن قدرت دولت با شکستن قوانین پیشین.

نبودن قاعده و قانونی برای جانشینی.

به‌کار بردن قدرت در جهت منافع گروه اندک.

فرمان‌برداری مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس از آن .

انحصار قدرت در دست یک نفر .

به‌کار بردن ترور به‌عنوان وسیله اصلی کار بست قدرت.

برخی از این ویژگی‌ها همگانی‌ترند ؛ چنانکه می‌توان صفات دیکتاتوری را در مطلق بودن قدرت ، به‌ زور به‌دست‌ آوردن آن و نبودن قواعدی منظم برای جانشینی خلاصه کرد.
هیچ نظری موجود نیست: