درگيری شديد نيروهای سرکوبگر و مردم در ميدان انقلاب و خيابان آزادی، فعالين حقوق بشر و دمکراسی


بنابه گزارشات رسيده به "فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران" درگيريهای شديد در اطراف ميدان انقلاب بين نيروهای سرکوبگر و مردم به شدت ادامه دارد .
روز دوشنبه ۲۵ بهمن حوالی ساعت ۱۶:۱۵ جمعيت درميدان انقلاب و اطراف دانشگاه موج می زند . مردم با فرياديهای گسترده مرگ بر ديکتاتور شعار سر می دهند و مسير خود را به سوی ميدان آزادی ادامه می داهند.تعداد جمعيت به حدی گسترده است که غير قابل تصور است.

حوالی ساعت ۱۶:۲۰ دقيقه نيروهای وحشی ولی فقيه به سوی مردم يورش بردند و درگيری گسترده ای بين مردم و نيروهای سرکوبگر روی داد . نيروهای سرکوبگر ولی فقيه به سوی جمعيت حمله ور شدند و آنها را آماج باتونهای خود قرار دادند. مردم و بخصوص جوانان به مقابله برخواستند تعدادی از جوانان و مردم در اثر ضربات باتون زخمی شدند. نيروهای سرکوبگر سعی داشتند که صفوف به هم فشرده مردم را بگسلند ولی مردم با عزمی جزم به راه پيمايی خود ادامه می دهند و مسير خود را به سوی ميدان آزادی ادامه می دهند.

نيروهای سرگوبگر بصورت گسترده ای حضور دارند ولی عملا کنترل خيابان آزادی به دست مردم افتاده است و نيروهای سرکوبگر قادر به واکنش نيستند.

هیچ نظری موجود نیست: