آموزش داستان و فیلمنامه نویسی ، انشا و ...هیچ نظری موجود نیست: