کارتن - دوران طلائی امام !


کاری از نیک آهنگ کوثر

آقای موسوی جان هر کی دوست داری بیخیال دوران طلائی امامتان شوید !

هیچ نظری موجود نیست: