عکس های تظاهرات مردم در 18 تیر 88 - یادآوری


برگرفته از وبلاگ ( رای من کجاست : http://iranian-vote.blogspot.com )در ابتدا حضور مردم بسیار زیبا بود که به علت گستردگی مناطق راهپیمایی نیروهای سرکوب گر برای 2 ساعت فرصت سرکوب مردم را نداشتند


همراهی تقریبا تمامی ماشین ها با مردم و صدای بوق ممتد آنها بسیار دلگرم کننده بود
بعد از مدتی حمله یگان ویژه با گاز اشک آور ، موتور و گلوله های پلاستیکی باعث پراکندگی جمعیت شد

تصویر زیر چک کردن گوشی های مردم برای جلوگیری از انتشار اخبار رو نشون میدهبعد از مدتی نیروهای لباس شخصی هم اضافه شدن که البته حمله های اونها وحشیانه تر بود

شیشه های خانه هایی که از پشت بام اونها کسی عکس یا فیلم می گرفت شکسته می شدچند جوان بیگناه هم دستگیر شدند


هیچ نظری موجود نیست: