عکسهایی از شناسایی نیروهای سرکوبگر رژیماطلاعاتتان را برای ما ارسال کنید
در صورتی که شما هم تصاویری از این سرکوبگران وطن فروش دارید، یا اطلاعاتی از تصاویر منتشر شده افراد در اختیار دارید، آن را برای ما به آدرس زیر ارسال کرده و در این کار به ما کمک کنید.
gerdabsabz(at)gmail.com

گرفته شده از وبلاگ گرداب سبز

عکس بسیجی های چماقدار و چفیه بر گردن ......... عکس سپاهی های جنایتکار در لباس شخصی ........ عکس سرداران سپاه ........ عکس مزدوران اطلاعاتی ......... عکس شلیک مستقیم بسیجیها به مردم .......... معاونتهای وزارت اطلاعات ........ آدرس پایگاههای بسیج .......... آدرس وزارت اطلاعات .......... عکس مزدوران و سگهای خامنه ای ........... عکس لباس شخصی ها ......... سهمیه بسیج در کنکور .......... آدرس وبلاگهای بسیجی ......... دانلود نرم افزار قرآن برای موبایل ........... عکس بسیجی های چماقدار و چفیه بر گردن ......... عکس سپاهی های جنایتکار در لباس شخصی ........ عکس سرداران سپاه ........ عکس مزدوران اطلاعاتی ......... عکس شلیک مستقیم بسیجیها به مردم .......... معاونتهای وزارت اطلاعات ........ آدرس پایگاههای بسیج .......... آدرس وزارت اطلاعات .......... عکس مزدوران و سگهای خامنه ای ........... عکس لباس شخصی ها ......... سهمیه بسیج در کنکور .......... آدرس وبلاگهای بسیجی ......... دانلود نرم افزار قرآن برای موبایل ...........

هیچ نظری موجود نیست: