سپاه پاسداران به فناوری تبدیل انرژی جنبشی گـوز به انرژی الکتریکی دست یافت


بار دیگرسپاه پاسداران حماسه آفرید و ثابت کرد که فرزندان خمینی کبیر همچنان استوار و ثابت قدم بسوی قله های تعالی و پیشرفت در حرکت هستند و تحریم ها و تهدیدها هم نمیتواند در مقابل صلابت ایشان ایستادگی نماید .  

امروز دلیرمردان عرصه جهاد و شهادت ، این پاسداران جان بر کف ولایت ، از وسیله ای رونمایی کردند که به یقین تکانه عظیمی را در عرصه علم و مخصوصا الکترونیک ایجاد خواهد کرد.

اسم این وسیله “دینام مقعدی ولایت “ است که اگر آنرا در مقعد یکی از طرفداران نظام مثلا بسیجی ها بگذارید هر وقت آن بسیجی بگوزد یا بچسد، انرژی جنبشی گوزش توربین داخل دینام مقعدی ولایت را بحرکت درخواهد آورد و بدین صورت انرژی الکتریکی تولید خواهد شد و سپس این برق تولید شده از طریق یک فرستنده ماکرو ویو به نزدیکترین آنتن موبایل ( BTS ( ارسال میشود و در مدار قرار خواهد گرفت و همچنین اطلاعات و میزان برق تولیدی هر بسیجی در مرکز مانیتورینگ و کنترل سپاه پاسداران ذخیره خواهد شد که در پایان هر ماه به ازاء هر کیلو وات برق تولید شده مبلغ یک هزار تومان به حساب بانکی آن بسیجی واریز میشود و بدین طریق یک منبع درآمد جدیدی برای بسیجی ها ایجاد خواهد شد.

لازم بذکر است که این وسیله (دینام مقعدی ولایت ) باید بصورت 24 ساعته در مقعد طرفداران نظام ( مثلا بسیجی ها ) باشد تا اگر در خواب هم گوزیدند( یا چسیدند ) برق تولید کرده باشند و انرژی شان به هدر نرفته باشد.  هیچ نظری موجود نیست: