بهترین روش مبارزه بدون خشونت : منزوی کردن سهامداران شرکت حکومت اسلامی ست .


در سخنرانی های اخیر سران کودتاچیان ( خامنه ای . جنتی . احمد خاتمی و..... ) به کرات عنوان میشود انتخابات تمام شده است ( ترجمه : ا. ن رییس جمهور دهم است و معترضان یک عده اراذل و اوباش بودند که همشون رو یا کشتیم و یا مجروح و ناقص کردیم یا الان در زندانهای ما دارند ارشاد میشوند !!! ) پس حالا بیایید کدورتها را کنار بگذاریم و بفکر وحدت باشیم ( ترجمه : بیایید دولت کودتایی ما را برسمیت بشناسید و از فکر کشته شدگانتان و زخمیهایتان و اسیرانتان خارج شوید – گور بابای همه . این خونها و ناله ها و شیونها فدای یک تار موی گندیده سید علی آقای خامنه ای -- بیایید همه تان به ما بپیوندید با ما وحدت کنید تا رستگار شوید !!! ) .
با یک نگاهی به ساختار و ماهیت حکومت اسلامی میشود آنرا به یک شرکت سهامی تشبیه کرد که سهامداران آن آخوندهای دین فروش و پاسدارهای کاسب و جنایتکار و بسیجی های متحجر و عقده ای و بازاریهای نان به نرخ روز خور و مذهبی های دگم اندیش و ضد تغییرات و سایر خود فروختگان هستند . اینهای هستند که اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی حکومت اسلامی را انتخاب میکنند اینها هستند که مدیر عامل و بازرسان این شرکت را انتخاب میکنند اینها هستند که در مجامع عادی و فوق العادی این شرکت حضور میابند و با آرایشان تصمیمات کلان آن را تایید و تصویب میکنند و در عوض شرکت سهامی حکومت اسلامی در پایان هر سال مالی سود شرکت را در بین این سهامداران تقسیم میکند و.... پس یک رابطه دوسویه سود آور بین این شرکت سهامی و سهامدارانش وجود دارد هر دو از منافع هم ( که در واقع منافع هر دوی آنها یکی است ) دفاع میکنند و قدرت هر دوی آنها در کروی قدرت طرف مقابل است پس هیچ تفاوت ماهوی در بین این شرکت سهامی و سهامدارانش نیست .
حالا که ما میخواهیم با شرکت سهامی حکومت اسلامی مبارزه مدنی کنیم و این شرکت حتی تحمل مبارزات بدون خشونت ما را ندارد و آنرا بشدت سرکوب میکند بهتر است این مبارزه مدنی را با سهامداران این شرکت بکنیم و بهترین کار این است که ابتدا این سهامداران را از بین دوستان و اقوام و همسایگان و همکاران و ... شناسایی کنیم و فرقی ندارد که این سهامداران ریش داشته باشند یا 6 تیغه باشند . چادری و مانتویی باشند یا بی حجاب .ملا باشند یا مکلا . تحصیل کرده باشند یا بی سواد . آشنا باشند یا غریبه و .... هرکسی که سهامدار این شرکت است باید شناسایی شود و سپس اگر اصلاح پذیر بودند و به آغوش آزادی خواهان بازگشتند ( نه فقط در گفتار بلکه در عمل ) که هیچ وگرنه باید بکلی با آنها قطع رابطه کرد و در هیچ زمینه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و حتی ورزشی با ایشان همکاری نکرد باید کاملا منزوی شوند و این چیزی است که مدیران این شرکت سهامی از آن بشدت هراس دارند و در گفته های اخیرشان دایما صحبت از وحدت میکنند ما باید داغ این وحدت را بر جگرشان بگذاریم اکنون موثرترین سلاح غیر کشنده آزادی خواهان همین قطع رابطه و منزوی کردن مزدوران رژیم است اگر این مزدور کاسب است هرگونه معامله را با وی تحریم کنیم اگر معلم و استاد است هرگونه تلمذ از وی را تحریم کنیم که آموخته های وی همانند شربت زهرآگین کشتنده است اگر دوست و آشنا و همسایه است هر گونه مراوده و همنشینی را با وی لغو و تحریم کنیم . اگر همکار و کارفرما و کارمند و ... است طوری رفتار کنیم که بفهمد این عکس العمل ما بخاطر مزدوربودن و حمایتش از رژیم است و …...
باور بفرمایید این روش منزوی کردن طرفداران حکومت اسلامی جواب داده و میدهد و نمونه اش در یکی از آشنایان ما بود که وی شخصی به شت حامی خامنه ای و ا.ن بود که توسط همه فامیل هر گونه مراوده با وی تحریم شد وی و خانواده اش بشدت منزوی شده بودند بطوریکه حتی آشنایان از دید و بازدید عید با ایشان سر باز میزدند و این راهکار در کمتر از 2 سال جواب داد و نامبرده با خواهش و تمنا در خواست دیدار با یکی از بزرگان فامیل را کرد و در این دیدار با چهره ای کاملا نادم و افسرده از اقدامات رژیم تبری می جست و به خامنه ای و ا .ن دشنام میداد که چرا با رفتار و کردارشان باعث ایجاد اختلاف در جامعه شده اند و میگفت این رژیم را صالح نمیداند و دین و ایمان مردم را تباه کرده است و .... و بدین روش یکی از سهامداران حکومت اسلامی به آغوش باز آزادیخواهان و دموکراسی طلبان بازگشت .

هیچ نظری موجود نیست: